Visualització de la cursa de la Mercè 2009

Visualització de les dades de la cursa de la Mercè 2009 sobre el mapa de Barcelona.

Visualització de la cursa de la Mercè 2009

La visualització mostra el recorregut de tots els participants (aproximadament 8500) amb el temps accelerat, fent rollover sobre qualsevol d’ells es mostra el seu nom, sexe, posició final a la cursa, i temps del recorregut. Al arribar a la meta (marcada amb una A), es mostra la distribució Gaussiana (típica) del nombre d’arribades per minut.

Visualització de la cursa de la Mercè 2009

Comparteix: