Puzzle

Puzzle per desitjar un molt bon any 2014

El Joc de Badalona

Disseny i desenvolupament de El Joc de Badalona, joc online que cada mes de maig posa a prova els coneixements dels badalonins sobre la seva ciutat.

Web El Joc de Badalona