Autolearn

Adaptació del disseny d’una plantilla Moodle per a Autolearn, Barcelona Media.

Web Autolearn

UPFeina 2008

Disseny del web UPFeina 2008, basat en l’estructura donada pel gestor de continguts (OpenCMS).

UPF Feina