Reflexions sobre l’administració 2.0

Sobre OpenGov, administració 2.0. , etc
Algunes reflexions a partir de l’experiència de rodalia.info

Administració web 2.0.

Es parla molt d’aquest concepte però el 2.0. no és, o al menys no és només, tenir un compte de twitter i facebook i conversar amb la gent i tenir presència a les xarxes socials. El realment important és poder oferir serveis i dades que es puguin interconnectar amb altres sistemes, obrir les dades al domini públic.

Fractura digital a les administracions?

En el context actual la població general està més avançada en noves tecnologies que les administracions, el panorama ha canviat, fa uns quants anys les administracions tenien grans ordinadors i la població general no. Ara, al menys una part, la gent té connexió a internet al mòbil i fa servir xarxes per comunicar-se com twitter o altres, és a dir que, per primer vegada, hi ha una fractura digital entre l’administració i la població.

I és clar, comencen ha sorgir iniciatives per part de la gent

Que ha de fer l’administració?

Es tracta només d’una opinió personal
Però uns quants consells que podríem donar son:

- Fer servir els canals de comunicació 2.0. (twitter, facebook, twitter, youtube, etc). Presència a les xarxes socials. Aquest és el primer pas que s’acostuma a fer, però s’ha d’anar més enllà.
- Obrir les dades a tothom. Son dades públiques i per tant qualsevol persona hauria de tenir dret a consultar-les.
- Publicar les dades en formats standard (RSS, serveis web, etc)
- Donar suport a iniciatives d’empreses i particulars que puguin millorar la comunicació i els serveis de l’administració.

El primer pas seria disposar totes les dades subjectes en formats i estàndards oberts no-propietaris, i transformar les ja publicades en altres formats (impresos, analògics, etc.), en formats digitals oberts per a possibilitar la lectura i processament mecànics. Aquest pas sí estaria dins de l’àmbit de la interoperablitat, però en aquest context es tracta de disposar de les dades per a facilitar el seu ús tant fora de l’administració, per part de la ciutadania, entitats no governamentals i les empreses, com dins d’ella i entre les agències d’aquella.

No és només a EUA i l’administració Obama en la que es promou aquesta iniciativa, sinó que és una clara tendència a les democràcies occidentals a tots els nivells de les administracions públiques (http://data.gov.uk/, http://open.org.nz/ http://data.australia.gov.au/, http://www.opengov.se/, http://datakilder.no/, etc.) i ‘fins i tot’ a l’estat espanyol (http://www.abredatos.es/). El govern francès ja està desenvolupant, dins del “Plan de développement de l’économie numérique” presentat l’octubre de 2008, un portal únic d’accés a les dades públiques a http://francenumerique2012.fr/ (encara inoperant), i a EUA ja funciona , com la Open Government Data Initiative liderada per Microsoft (http://ogdisdk.cloudapp.net/).

Que pot fer la gent i les empreses amb aquestes dades?

Algunes idees:

- Visualitzacions per poder “digerir” dades que d’un altre manera son difícils d’interpretar.
(exemple anecdòtic de la cursa de la mercè)
- Oferir informació que pugui arribar a la població per canals diferents o personalitzats .
- En general deixar que la gent o les empreses puguin desenvolupar productes i serveis que poden ser útils per la ciutadania, i no només això sinó que beneficien a les administracions que no s’han de preocupar de desenvolupar aplicacions, sinó del que realment és la seva responsabilitat.

Però segur que ens sorprendrem del que es pot arribar a fer.

Programari lliure i dades lliures

El paral·lelisme entre el programari lliure i les dades lliures és evident. Si tothom està d’acord que obrir el programari és beneficiós per la millora de la qualitat, passa exactament el mateix amb les dades.

Dues cares de la mateixa moneda

Per una banda l’administració i per l’altra el gran públic, han de ser complementàries.
La responsabilitat de l’administració és fer bé la seva feina, és a dir, que els seus serveis funcionin bé i de manera eficient (entre altres coses), i per l’altra banda la població ha de tenir accés a la informació que generen les administracions. El que és important d’aquest esquema és que les dues parts es beneficien mútuament i surten reforçades. I encara estem lluny d’assolir aquest objectiu.
Molt del que hem parlat a banda de les administracions també afecta a les empreses, i els mitjans de comunicació, el que passa és que les administracions públiques tenen la obligació de fer-ho, per ser públiques i subvencionades per tothom, sempre respectant la privacitat és clar.

Serveis web d’empreses privades: Flickr, Google, Twitter…

Dins la seva estratègia empresarial hi ha l’oferir i facilitar a desenvolupadors els seus continguts perquè desenvolupin aplicacions. Ofereixen l’API (Application Program Interface) perquè puguin fer crides de manera senzilla a la seva base de dades. Bàsicament és obrir l’accés de les dades a tothom.
Això vol dir que a ells els surt rentable que la gent faci aplicacions basades en els seus continguts: expandeix el servei, dóna més visibilitat, l’afiança… Per què no ho fa l’administració?

Només a Twitter ja s’han creat més de 300.000 aplicacions fent servir la seva API, i més de 3/4 del seu tràfic és extern a la seva web.

Idea de mashup i de user generated content

Avui en dia hi ha infinitat de contingut generat per usuaris: el repte no és tant generar més contingut sinó ordenar i filtrar el que ja es va generant. D’aquesta manera es dóna valor al contingut que si no estés connectat a d’altres li mancaria context i, per tant, valor.

Referents

http://www.swisstrains.ch/
Visualització dels trens de la xarxa Suissa en temps real (simulat en base als horaris, es dóna per suposat que els trens suïssos són puntuals). Ara treballant en la versió “real”. Exemple de transparència.

Visualització Cursa de la Mercè 2009 (pimpampum)
http://www.pimpampum.net/labs/cursamerce/

Aquest projecte és una visualització (simulació) de les dades de la cursa de la Mercè 2009 sobre el mapa de Barcelona. L’ajuntament de Barcelona feia disponibles les dades a qualsevol persona a la següent adreça: http://www.bcn.es/cursamerce/ca/resultats.html
La visualització mostra el recorregut de tots els participants (aproximadament 8500) en temps accelerat, fent rollover sobre qualsevol d’ells es mostra la seva informació.

Metro de London
- Donen informació a la columna de la dreta sobre l’estat del servei:
http://www.tfl.gov.uk/modalpages/2625.aspx
- Tenen widgets amb la informació de l’estat del servei, les línies i planificador de trajecte:
http://www.tfl.gov.uk/widgets/?CMP=widget-banner&banner=ltn-rhs
- Freedom of information: http://www.tfl.gov.uk/foi/

http://www.mysociety.org/

Es una societat sense ànim de lucre que promou programari lliure
Sota el paraigües d’aquesta organització hi ha diversos projectes, entre els quals està fixmystreet.

“mySociety is a non-profit based on a charity.
mySociety is a community of volunteers and (paid) open source coders.
mySociety runs most of the best-known democracy and transparency websites in the UK, sites like TheyWorkForYou and WriteToThem (which way back in the dawn of time was called FaxYourMP).
mySociety is a not-for-profit company that builds websites of a democratic bent for other people, such as the No 10 Downing Street Petitions Website, for the Prime Minister’s Office. “

http://www.writetothem.com

http://www.fixmystreet.com/
“Report, view, or discuss local problems
(like graffiti, fly tipping, broken paving slabs, or street lighting)”
1500 incidencies en la darrera setmana de les quals moltes s’acaben arreglant
És un projecte de codi obert

Megafone.net. Antoni Abad

http://www.megafone.net

Des del 2003  Antoni Abad treballa en aquest projecte, anteriorment anomenat Zexe.net, amb la col.laboració de grups de persones “marginades” (prostitutes, gitanos, persones amb mobilitat reduida, etc…)
Encara que dins del plà artistic és una iniciativa que ens recorda molt aquests temes, i es sorprenentment similar a fixmystreet per exemple. L’antoni al seu projecte dona visibilitat a comunitats marginades, o que no tenen gaire ressó als mitjans, per poder-se expresar fent servir xarxes mòbils i publicar fotografies que es situen a sobre d’un mapa i que son obertes a tothom.

Directiva sobre la transparència i el govern obert (Open Government)

“My Administration is committed to creating an unprecedented level of openness in Government. We will work together to ensure the public trust and establish a system of transparency, public participation, and collaboration. Openness will strengthen our democracy and promote efficiency and effectiveness in Government.”
La meva administració es compromet a crear un nivell sense precedents d’obertura en el govern. Treballarem conjuntament per assegurar la confiança pública i establir un sistema de transparència, participació pública, i col.laboració. L’obertura enfortirà la nostra democràcia i promoure l’eficiència i l’eficàcia en el govern.

Open Government Iniciative
Declaracions de la iniciative OpenGov de l’administració Obama
http://www.whitehouse.gov/open

http://www.data.gov
Portal de l’administració nord-americana en què es publiquen en formats estàndards de dades procedents diferents agències governamentals.

Els 8 principis de l’ Open Government Data
http://resource.org/8_principles.html

Where to find open data in the web
http://www.readwriteweb.com/archives/where_to_find_open_data_on_the.php

Iniciatives

http://www.abredatos.es/

“pro bono publico” http://blog.probp.org/ és una associació d’euskadi oberta a tota la població que busca ajudar a la promoció i la difusió d’estàndards, dades i plataformes tecnològiques obertes entre les institucions públiques, són els organitzadors del concurs abredatos http://www.abredatos.es/
El Desafiament AbreDatos 2010 és un concurs de 48 hores que es celebra aquest cap de setmana, és a dir el 17 i 18 d’abril per al desenvolupament “exprés” de serveis tecnològics al ciutadà basats en l’ús de dades públiques.
Directori de fonts de dades públiques a l’estat Espanyol http://datospublicos.jottit.com/

API d’Idescat Institut d’Estadística de Catalunya

http://www.idescat.cat/api/
L’API de l’Idescat permet que programes de tercers puguin obtenir informació de l’Institut d’Estadística de Catalunya i integrar-la en altres serveis.

Open Government a la Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_government

Visualizar’09: Datos públicos, datos en público. MediaLab Prado, José Luis de Vicente

Programa per investigar les implicacions de la cultura de les dades obertes i lliures
http://medialab-prado.es/article/taller-seminario_visualizar09_datos_publicos_datos_en_publico
http://medialab-prado.es/article/convocatoria_de_proyectos__visualizar_09_datos_publicos_datos_en_publico#Visualizar09

Gencat 2.0: blocs, xarxes socials i altres eines. Jordi Graells, Cristina Ribas.

http://ow.ly/1ydXe

Autors: Roger Melcior @rogermelcior, Anna Fuster @tartanna , Daniel Julià @daniel_julià

amb aportacions de Jordi Vilanova @yuribcn

Bon 2010! Feliz 2010! Happy 2010!

[ca]

Des de Pimpampum us volem desitjar un molt bon 2010 i us animem a compartir-ho amb nosaltres!

http://www.pimpampum.net/webcamcomic/?lang=ca

Bon 2010!

[es]

Desde Pimpampum os queremos desear un fantástico 2010 y os animamos a compartirlo con nosotros!

http://www.pimpampum.net/webcamcomic/?lang=es

Bon 2010

[en]

From Pimpampum, we want to wish you a happy 2010 and we encourage you to share it with us:

http://www.pimpampum.net/webcamcomic/?lang=en

bon_2010_03

Momentos Nespresso

[ca]

nespresso facebook

Tenim una nova aplicació per a Facebook, aquesta vegada per degustar Nespresso virtualment. Es diu Momentos Nespresso i l’hem desenvolupada amb Diferentis.

[es]

nespresso facebook

Tenemos nueva aplicación para Facebook, esta vez para degustar Nespresso virtualmente. Se llama Momentos Nespresso y la hemos desarrollado junto a Diferentis.

[en]

nespresso facebook

New Facebook application online, now to taste virtually Nespresso coffee. It’s called Momentos Nespresso and we have developed it with Diferentis.

2009 = 8760 happy hours!!!

2009

[ca]

Comença un nou any per Pimpampum. El tercer des que va començar oficialment i estem molt contents de la trajectòria d’aquests darrers anys i dels projectes que hem fet. Esperem que continui així malgrat la “crisi”.
Properament quan pengem la nova web posarem el llistat de projectes en que hem treballat (en aquest moment encara no està actualitzat).

Cada any intentem fer una “postal” per felicitar l’any nou, (veure la del 2008, un video interactiu on pots editar el text,o la del 2007 un google map animat amb un video geo-sincronitzat)

Aquesta vegada hem pensat en una visualització de totes les hores de l’any, on les hores apareixen represantades per punts i s’agrupen per diferents criteris. A l’acabar l’animació automàtica es pot consultar interactivament. D’aquesta manera volem perllongar la felicitació durant tot l’any i no només al començament.
Així doncs Bon any 2009 a tothom!
[es]

Empieza un nuevo año para Pimpampum. El tercero desde que comenzó oficialmente y estamos muy contentos de la trayectoria de estos últimos años y los proyectos que hemos hecho. Esperamos que continúe así a pesar de la “crisis”.

Próximamente cuando colguemos la nueva web pondremos la lista de proyectos en que hemos trabajado (en este momento todavía no está actualizado).

Cada año intentamos hacer una “postal” para felicitar el año nuevo, (ver la del 2008, un video interactivo donde puedes editar el texto, o la del 2007 un google map animado con un video geo-sincronizado)

Esta vez hemos pensado en una visualización de todas las horas del año, las horas aparecen represantadas por puntos y se agrupan por diferentes criterios, al final de la animación automática se puede consultar interactivamente.

Así pues Feliz año 2009 a todos![en]

A new year begins for Pimpampum. The third since we officially started and we are very pleased on the course of recent years and the projects we have done.
Soon we’ll upload a new website that will list the projects we have worked last months(at this time is not yet updated).

Every year we try to make a “postcard” to congratulate the new year (see 2008, an interactive video where you can edit the text, and 2007 a google map animated with a geo-synchronized video)

This time we did a visualization of all hours of the year, the hours are represents by points and are grouped by different criteria, at the end of the animation you can browse interactively.

So Happy New Year 2009 to everybody!

2009

Nadal i Facebook

[ca] Aquests dies hem estat enfeinats fent un parell d’aplicacions per a Facebook, que ens han encarregat Tribal DDB. Ara, a gaudir-les! :)

[es] Estos días hemos estado atareados con un par de aplicaciones para Facebook, encargo de Tribal DDB. Ahora… a disfrutarlas! :)

[en]] We’ve been very busy lately developing two Facebook applications, for Tribal DDB. Now, just enjoy them! :)

Volkswagen Snow Game

http://apps.facebook.com/bestsnowgame/

Volkswagen Snow Game

¿Qué regalo eres? Per a El Corte Inglés

http://apps.facebook.com/que_regalo_eres/

¿Qué regalo eres?

Empordà Visible – Interactiu al Museu de l’Empordà

Ens han convidat a fer un taller-exposició al Museu de l’Empordà, a Figueres.

Aquesta vegada volem que els empordenesos siguin els protagonistes mostrant l’Empordà que ells mateixos contrueixen a través d’Internet: Facebook, Youtube, Flickr…

Si sou de l’Empordà i voleu participar teniu dues opcions:

També us hi podreu afegir mentre duri l’exposició, fins el 15 de Novembre.

Us hi esperem!!!

Empordà Visible by Pimpampum

Empordà visible vol posar de manifest com internet, i especialment les xarxes socials, han facilitat la dissolució de la frontera entre l’àmbit públic i el privat, afavorint que els seus usuaris hi publiquin tot allò que els passa portes endins.

D’aquesta manera es genera una altra Història: la que no està basada en els fets públics rellevants d’un indret sinó la que resulta de la suma de les petites històries quotidianes que aporten un gran nombre d’individus.

En el taller pretenem generar aquesta visió no oficial de l’entorn empordanès a partir del rastreig de xarxes socials: mostrar públicament allò que normalment no s’explicava però que també conforma l’entorn i la identitat empordanesa.

Per tant, es tractarà de seleccionar i ordenar el material obtingut per dotar-lo de sentit, creant un gran collage de fotografies, videos i textos, a la vegada que servirà de marc de discussió sobre el concepte de privacitat a la xarxa.

Taller de mashups en Aula Camon (Alicante)

20081018_alacant_071 por Tartanna

[es]

Hemos vuelto del taller que hicimos el pasado miércoles y jueves en alicante, invitados por el Aula Camon.
El taller tenia como título “La sabiduría de las multitudes: Aplicaciones para la creación colectiva”
En resumen se trató de una charla sobre creación en el contexto de los llamados “mashups”. Aplicaciones que aprovechan la información generada por los usuarios en redes como flickr,youtube,facebook,twitter,etc.
Mostramos innumerables ejemplos, y algunas herramientas útiles que podeis encontrar en este resumen.

[ca]

Hem tornat del taller que vam fer el passat dimecres i dijous a alicante, convidats per l’Aula Camon.
El taller tenia com a títol “La sabiduría de las multitudes: Aplicaciones para la creación colectiva”
En resum es va tractar d’una xerrada sobre creació en el context dels anomenats “mashups”. Aplicacions que aprofiten la informació generada pels usuaris en xarxes com flickr, youtube, facebook, twitter, etc.
Mostrem innombrables exemples, i algunes eines útils que podeu trobar en aquest resum.

Pimpampum al Podcamp Barcelona

podcampbarcelona

[ca]

Aquest diumenge vam assistir al PodCamp Barcelona, que malgrat el nom es va celebrar al Masnou. Allà vam ensenyar els nostres projectes, alguns dels quals no gaire coneguts. En resum ens va agradar molt participar, tot i que hi havia poca gent vam conèixer gent molt interessant, començant pels organitzadors, l’Ana Fernandez Mora i en Chris Pinchen.

Vam assistir a algunes sessions:

la de Don Mc Allister, que va donar recomanacions de com fer una web rentable, en el seu cas una web de screencasts, de la qual ara en viu exclusivament.

la Bel Llodrà de Mallorca, explicant el projecte sobre Identitat digital i del Josomid

o els diputats del Parlament de Catalunya, parlant de la web 2.0. glups..
[es]

Este domingo asistimos al PodCamp Barcelona, en el Masnou. Enseñamos nuestros proyectos, algunos de ellos no demasiado conocidos. Y en resumen nos encantó participar, aunque había poco público conocimos a gente interesante, empezando por los organizadores Ana Fernandez Mora y Chris Pinchen.

Asistimos a algunas sesiones
la de Don Mc Allister, dando recomendaciones de como hacer una web rentable, en su caso una web de screencasts, de la cual ahora vive exclusivamente.

la Bel Llodrà de Mallorca, explicando su proyecto sobre Identitat digital y de Josomid

y los diputados del Parlamento de Cataluña.. hablando de cómo usan la web 2.0. ..

podcampbarcelona

Creador de piromusicals (musical fireworks creator)

piromusical

[ca]

Una de les coses que hem fet dins de la web de La Mercè, ha estat el creador de piromusicals.

El funcionament és molt simple, pots triar una de les músiques, i després gravar triant en cada moment el tipus de cohet i el color (o deixant el mode aleatori que hi ha per defecte), clicant a la pantalla es van disparant. Un cop has gravat la seqüència queda enregistrada i la pots tornar a reproduir o enviar a a qui vulguis.

Voliem fer aquest post per donar una sèrie d’agraïments que no hem pogut posar a la web de bcn.cat.

En primer lloc gràcies al genial mr doob perquè els seus fireworks ens han servit d’inspiració (de tota una colla de referències és la que vam trobar més apropiada i a més mr doob gentilment ens va enviar el codi font)

En segon lloc al free sound project, d’on hem tret els sons dels petardos.

I després hem d’acreditar les músiques, és dificil trobar música ‘open source’, les quatres estacions de Vivaldi i “La dona e mobile” de Verdi les hem tret de la plana de la Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Sound/list

Start drops i I’ve been Wrong les hem tret de opsound.
Si algú està interesat en el codi font us el podem enviar.

Que disfruteu el creador de piromusicals, i acceptem sugerències de músiques per afegir.
[es]

Una de les cosas que hemos hecho dentro de la web de La Mercè, ha sido el creador de piromusicales.

El funcionamento es muy simple, puedes escoger una de les músicas, y después grabar escogiendo en cada momento el tipo de cohete y su color (o dejando el modo aleatorio que hay por defecto), clicando en la pantalla se van disparando. Una vez ha sido grabada la secuencia queda registrada y la puedes volver a reproducir o enviar a quien quieras.

Queriamos hacer este post para dar una série de agradecimientos que no hemos podido poner en la web de bcn.cat.

En primer lugar gracias al genial mr doob porqué sus fireworks nos han servido de inspiración (de tota una serie de referencias es la que encontramos más apropiada y además mr doob gentilmente nos envió el codigo fuente)

En segundo lugar al free sound project, de donde hem obtenido los sonidos de los petardos.

I despues tenemos que acreditar las músicas, es dificil encontrar música ‘open source’, las cuatro estaciones de Vivaldi y “La dona e mobile” de Verdi las hemos obtenido de la página de la Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Sound/list

Start drops i I’ve been Wrong las hemos obtenido de opsound.
Si alguien está interesado en el codigo fuente se lo podemos enviar.

Que disfruteis con el creador de piromusicales, y aceptemos sugerencias de músicas para añadir.

[en]

One of our contributions to the  web de La Mercè, has been the musical fireworks creator.

It works very simply, first you choose one of the music samples and then press record choosing at every moment the type of rocket and color (or leaving the random default behaviour). When you have recorded a sequence you can replay it or send it to a friend (using the permalink).

We wanted to write this post in order to thank people and institutions that we couldn’t at bcn.cat.

First thanks to mr doob whose fireworks served for inspiration
Then to  free sound project, where the sound effects come from.
And then the music, is very difficult to find ‘open source’ music, the four seasons of Vivaldi and “La dona e mobile” of Verdi from the Wikipedia page, http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Sound/list

Start drops i I’ve been Wrong from the opsound community.
If you are interested in our source code just ask for it.
Enjoy the musical fireworks creator, and musical suggestions are welcome.