Agenda oberta

El projecte Agenda Oberta centralitzarà la informació de gran part de les agendes d’activitats d'arreu dels Països Catalans, de manera que els usuaris puguin filtrar els continguts per poblacions, dates i etiquetes, i fins i tot, obtenir recomanacions segons els seu perfil d’interessos i proximitat.

El procés previ inclourà una anàlisi del text per extreure categories rellevants i estandarditzar el format. Les dades també seran disponibles a través d’una API de consulta perquè qualsevol pugui publicar les activitats a altres llocs web filtrades pels criteris que considerin convenients.

En una altra vessant, no menys important, el projecte desenvoluparà eines de programari obert per estandarditzar la gestió de les agendes en formats semàntics estàndard i oberts d’acord amb les recomanacions de la web semàntica, i deixar-les a disposició de la comunitat perquè segueixin evolucionant.

Descripció del projecte

El projecte Agenda Oberta és un repositori estàndard d'esdeveniments i un gestor d'esdeveniments personalitzat.

És una aplicació que tracta de resoldre algunes necessitats actuals:

La nostra aplicació pretén donar una resposta a aquestes dues necessitats.

L'aplicació, doncs, té dues capes (fases):

  1. Servei d'emmagatzematge i estandardització de calendaris d'esdeveniments provinents de diferents serveis, d'entrada agendes facilitades amb Opendata si bé s'hi podrà incorporar qualsevol agenda.
  2. Recomanador i cercador personal d'esdeveniments adaptat a dispositius mòbils i a sistemes d'escriptori.

Descripció tècnica

Fase 1: Servei web

L'objectiu principal és actuar com a agregador (hub) d'agendes d'activitats per poder-les distribuir lliurement en formats estàndard (rss, xml, json, rdf) de manera que al mateix temps altres desenvolupadors les puguin integrar a les seves aplicacions o llocs web.

Internament implica una base de dades de esdeveniments, llocs, etc
El mòdul principal és un servei web (API) que funciona en dues direccions, per una banda com a integrador d'esdeveniments (amb una clau d'accés), i per un altre com a consultador d'esdeveniments.

El projecte inclou la integració de 2 agendes opendata d'activitats existents (la dels Ajuntaments de Barcelona i de Badalona), com a exemples d'integració en el sistema. L'objectiu del projecte és proporcionar el màxim de facilitats per poder integrar qualsevol agenda d'altres localitats o organitzacions en general, especialment dins de l'àmbit català, però potencialment donat que és codi obert, a qualsevol comunitat del món.

El servei web ha de proporcionar facilitats per aconseguir els següents objectius:

A banda del servei web hi haurà un portal amb informació sobre projecte per tal facilitar la reutilització tant de la plataforma com afegir noves agendes. A més, també es podran consultar les activitats i també donar d'alta manualment, si es vol, activitats dins del sistema.
Hi haurà una secció amb tota la documentació tècnica necessaria per fer servir els sistema, tant com a client, com a servidor d'activitats

L'estandardització és farà basada en els formats acordats per la w3c i tot el programari serà lliurat amb llicència GPL.

Tenir una primera versió d'aquesta fase és una condició necessària per la segona fase.

Fase 2: Aplicació web mòbil

Aquesta és la segona fase, una aplicació web d'exemple, que es farà integrant amb tecnologia html5+javascript el servei proporcionat per la fase 1.
En aquest cas s'afegirà una capa de recomanació basada en les preferències personals, i en les dels contactes de xarxes socials (vinculant l'aplicació amb xarxes com Facebook i Twitter). Donant èmfasi a la geolocalització i a la usabilitat adaptada a la interfície mòbil.

Tecnologia

El servei web es desenvoluparà en la plataforma oberta LAMP (Linux-Apache-Mysql-Php).
L'aplicació web mòbil a més farà servir també html5+ javascript

Model d'actualització

Tot el codi generat estarà en llicència oberta GPL i disponible a una plataforma de distribució (tipus github), durant i un cop finalitzat el projecte.
Un cop finalitzat el desenvolupament de la plataforma i l'aplicació, es deixarà millorar i reutilitzar el codi segons els termes de la llicència GPL.
Al finalitzar el projecte el codi font també es podrà descarregar de la web del projecte i instal·lar a qualsevol servidor.

 

Justificació del projecte

Amb l'impuls de l'open data molts ajuntaments del país han començat a obrir dades sobre l'agenda cultural1. Gràcies al format de presentació de les dades, l'agenda es pot presentar de manera més entenedora, a més es pot treballar per incloure'n la interacció amb les xarxes socials, eines de compartició i es pot donar un pas més cap a l'obertura multiplataforma de les dades públiques.

El procés d'estandarització s'ha seguit, mínimament, en els continguts més tradicionals (notícies, blogs, articles), però no tant en el camp de les agendes d'activitats.

Els esforços en obrir dades de les administracions públiques no es veuen recompensats si no tenen un retorn per part de la societat. Una de les seccions de més freqüent actualització per part de les administracions locals és el servei d'agenda. És important que aquest servei sigui ofert de manera estàndard per totes les administracions públiques, oferint d'aquesta manera plena compatibilitat en la base de dades pel desenvolupament d'aplicacions.

Actualment les agendes dels diversos municipis i l'agenda cultural de la Generalitat de Catalunya tenen diversos formats, que no permeten al ciutadà accedir amb facilitat a la informació que cerca. Algun ajuntament com ara el de Badalona ha fet un esforç per estandaritzar en fitxa l'agenda cultural i distribuir-la en format obert.
El projecte Agenda Oberta té com a objectiu estandarditzar tota la informació d'agenda cultural mitjançant el desenvolupament d'una plataforma oberta i re-utilitzable per a altres desenvolupadors. A més es treballarà per aconseguir que les administracions públiques s'adaptin a aquests estàndards mitjançant guies permetent que cada vegada la informació disponible estigui més preparada per a ser desenvolupada.

Gràcies a l'estandarització s'aconsegueix per primera vegada una agenda intel·ligent capaç de detectar els esdeveniments més propers per tipus disponibles per a l'usuari final.

Respecte als serveis d'agenda existents oferts bàsicament per administracions públiques, mitjans de comunicació i entitats, l'agenda oberta vol fer un pas qualitatiu en el sentit que vol oferir al consumidor final la informació (a part del format estàndard) amb un format que tingui visibilitat i es pugui distribuir a les xarxes socials (avisos d'esdeveniments, confirmació d'assistència).

El format de distribució de l'agenda serà multiplataforma. Es podrà accedir a la informació a través de web en versió navegador i versió mòbil.

Objectius

Objectius generals

Desenvolupament, mitjançant dades obertes, d'un sistema d'agenda estandarditzat, que detecti preferències de l'usuari i que sigui presentat en un format atractiu per l'usuari. A més, estarà en format obert de manera que qualsevol ciutadà pugui emprendre un projecte

Objectius específics

Objectius mesurables:

Definició dels resultats esperats